top of page

Bli en leder som oppnår bedre resultater 

trær

Som mentor og ledercoach har Helén hjulpet mange ledere til å skape vekst og nye resultater i egen bedrift, i en raskere takt enn de hadde trodd var mulig. 

 

Hun har også utfordret og støttet ledere til å prøve noe annet enn det de har gjort før, og hatt gleden av å se ledere vokse i egen lederrolle samtidig som de skaper bedre hverdager for seg selv. 

Hun har vært strategisk støttespiller for over 100 bedriftsledere i ulike bransjer de siste årene, samtidig som hun på fritiden henter energi og ro i fjellet med jakt og trening av sine fuglehunder.

 

IMG_7604.JPG
Karianne Berg.jpg

Karianne Berg,
daglig leder Kaukus

Vi har samarbeidet med Helén i mange år og hatt meget stor nytte av hennes strategiske og strukturelle tilnærming til salg. Hun har vært en viktig bidragsyter og pådriver når markedet skulle få kjennskap til våre innovative løsninger og kjøpe dem. Samtidig har hun lært oss mye om kunden i fokus og vært et ekstremt viktig bidrag til vår brukerdrevne utvikling av løsningene. Hun har god brukerforståelse og teknisk innsikt, og har fungert som et sentralt bindeledd mellom marked og utvikling. 

Harald Sævareid Nivel.jpg

Harald Sævareid,
daglig leder Nivel

Helen has been our mentor in establishing improved routines for sales and marketing. She is honest and constructive, she is a great sparring partner, always pushing us one step further. Helen has made great contributions to the international expansion of our startup.

Jon Arild Jacobsen.jpg

Jon Arild Jacobsen, 
daglig leder Ilder

Ledercoaching med Helén har gitt både meg som CEO og ledergruppen et eksternt blikk på eget lederskap, og vært en bevisstgjøring av egen ledergjerning. Det har vært samlende for ledergruppen med anvendelse av samme ledercoach, og vi har både blitt utfordret og har utfordret oss selv. Ledercoachingen har vært lærerik, personlig utviklende, og viktig for selskapets videre vekst.

bottom of page